Bloghttp://janvitkovic.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskSSC - štátna organizácia si neplní svoje povinnosti ! (janvitkovic)Závažna informacia o činnosti štátnej organizácie SSC, ako si SSC neplní svoje povinnosti. Najzávažnejší podnet, ktorý sa rieši od roku 2011 je v obci Dvorianky, a to hluk z cestnej komunikácie I/79. Thu, 10 Dec 2015 07:57:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/393286/ssc-statna-organizacia-si-neplni-svoje-povinnosti.html?ref=rssCesta I/79 jedna z najnebezpečnejších v SR ! Podľa výsledkov projektu SENSOR. (janvitkovic)Cesta I/79 je jedna z mála najnebezpečnejších v SR ! Vyplýva to zo zistení projektu Sensor, ktoré boli prezentované koncom minuleho roku odbornej verejnosti. Monitoring bezpečnosti ciest na Slovensku bol súčasťou väčšej štúdie, do ktorej je zapojených 14 krajín juhovýchodnej Európy. Projekt využil medzinárodnú metodiku EuroRAP, ktorú používa viac ako 80 krajín sveta. Ministerstvo dopravy to ale samozrejme takto nevidí ! Mon, 19 Jan 2015 08:08:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/373033/cesta-i-79-jedna-z-najnebezpecnejsich-v-sr-podla-vysledkov-projektu-sensor.html?ref=rssAko dopadli požiadavky z rokovaní samosprávy o ceste I/79 v Trebišovskom okrese ? (janvitkovic)V roku 2013 a 2014 sa konali rokovania samosprávy - starostovia obci a miest Trebišovského okresu riešili situaciu na ceste I/79, dokonca v roku 2014 rokovali aj priamo zo štátnym tajomníkom ministerstva dopravy V.Stromčekom na VUCKE. Na rokovaniach sa prijali závery - požiadavky na riešenie situacie na ceste I-79 z pohľadu samosprávy. Ako dopadlo riešenie týchto požiadaviek ?  Tue, 13 Jan 2015 18:44:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/372674/ako-dopadli-poziadavky-z-rokovani-samospravy-o-ceste-i-79-v-trebisovskom-okrese.html?ref=rssSľuby sa sľubujú a blázni sa radujú ! Bude obchvat o 9 rokov ? (janvitkovic)Sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú a to ohľadne obchvatu obce Dvorianky a ďalších obcí na ceste I-79 od Hriadok po Vranov nad Topľou, ktorý zrejme nebude o 9 rokov a to aj napriek vydanému pokynu ministerstva dopravy na jeho výstavbu ešte v roku 2013, ministerstvo totiž zabudlo vyčleniť financie na rok 2014 ako aj na tento rok 2015 ! Stavba je pritom v strategickom dokumente Plán rozvoja dopravy v SR do roku 2020, no a čo ? Financie na stavbu nie su ... Tue, 13 Jan 2015 07:37:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/372634/sluby-sa-slubuju-a-blazni-sa-raduju-bude-obchvat-o-9-rokov.html?ref=rss70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci ! Ako to riešiť ? (janvitkovic)Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy ako aj je ohrozené zdravie obyvateľov  a to vďaka otrasom a hluku 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy, ktorá nedodržuje predpísanú  rýchlosť  40 km/h a 50 km/h. Je možné donútiť kamionovú dopravu jazdiť obcou podľa predpisov ? Súčasne realizované opatrenia na upokojenie dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici sú  nedostačujúce. Urobili sme náš optimálny návrh riešenia. Rýchlosť 40 a 50 Km/h je možne v obci udržať. Čo robia kompetentne orgány  ? Sun, 11 Jan 2015 18:51:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/372540/70-vozidiel-nedodrzuje-predpisanu-rychlost-v-obci-ako-to-riesit.html?ref=rssPorušenie základných práv - stanovisko ombudsmanky JUDr. Jany Dubovcovej (janvitkovic)JUDr. Jana Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv preskúmala postup orgánov verejnej správy v podnete ohľadne dlhodobého hluku z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici a konštatuje, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili právo mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru. Fri, 31 Oct 2014 22:18:32 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/368063/porusenie-zakladnych-prav-stanovisko-ombudsmanky-judr-jany-dubovcovej.html?ref=rssChaos a bordel - nedodržiavanie zákonov ! Takto funguje štátna správa ! (janvitkovic)Uvádzam konktrétny príklad ako to vyzerá v štátnej správe v prípade riešenia dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami NO2 z cestnej dopravy po ceste I-79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici. Nedodržiavanie zákonov je bežná prax úradov, množstvo opodstatnených sťažností rozoberám v nasledujúcom článku.  Mon, 25 Aug 2014 18:09:06 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/363615/chaos-a-bordel-nedodrziavanie-zakonov-takto-funguje-statna-sprava.html?ref=rssCesta I/79 a obec Dvorianky v Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2020 (janvitkovic)V náväznosti na riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami z cestnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavná ulica) sme za petičný výbor Dvorianky podali pripomienku na zaradenie obchvatu obce Dvorianky a obchvatov ďalšich obcí na ceste I-79 (od Hriadok po Vranov nad Topľov) do strategického dokumentu SPRDI SR 2020 - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. Naša pripomienka bola prijatá a na základe nej do prílohovej časti konečného znenia bude doplnené riešenie cesty I-79 obchvaty obci v úseku Hriadky - Vranov nad Topľov vrátane obce Dvorianky.  Fri, 08 Aug 2014 13:05:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/362551/cesta-i-79-a-obec-dvorianky-v-strategickom-plane-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2020.html?ref=rssProtest prokurátora GPSR ! Nezákonný postup na ministerstve dopravy SR ! (janvitkovic)V náväznosti na riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami z cestnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavná ulica) Generálna prokuratúra SR podala protest na postup MDVaRR SR vo veci riešenia hluku v obci Dvorianky !  Konkrétne teda na základe nášho podnetu podaného elektronickou poštou 11. januára 2014 a jeho doplnení podal prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky protest prokurátora proti Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu -  uloženie pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,- € a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. Rozhodnutie napadnuté protestom navrhuje zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu. Thu, 24 Jul 2014 07:00:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/361519/protest-prokuratora-gpsr-nezakonny-postup-na-ministerstve-dopravy-sr.html?ref=rssMonitorovanie kamionov na cestách ? Prečo nie sú výsledky prístupné občanom ? (janvitkovic)Od 01.01.2014 je cesta I/79 spoplatnená pre nákladnu dopravu, pohyb kamionov je teda monitorovaný mýtnym systémom. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nechce sprístupniť tieto informacie občanom. Načo a teda pre koho je monitorovaný pohyb kamionov na cestách I. triedy ? Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? Wed, 04 Jun 2014 07:00:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/358307/monitorovanie-kamionov-na-cestach-preco-nie-su-vysledky-pristupne-obcanom.html?ref=rssObjektívne príčiny ? Ako funguje štátna správa. (janvitkovic)Objektívne príčiny ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy samozrejme pokračuje - cesta I/79, hluk, vibrácie a emisie NO2 sa samozrejme neriešia. Prečo ? Objektívne príčiny !  Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? Meranie hluku v obci preložené z objektívnych príčin o 2 mesiace, polročný termín nepostačuje. Všetko je na slovensku vlastne jedna veľká "objektívna príčina"...  Tue, 03 Jun 2014 08:04:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/358225/objektivne-priciny-ako-funguje-statna-sprava.html?ref=rssBezpečnosť ciest I.triedy na slovensku a ako to vidí komisia EU. (janvitkovic)Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh samozrejme pokračuje - cesta I/79 nie je vhodná na tranzit medzinárodnej ťažkej kamionovej dopravy.  Ako to vidí komisia EU ? Je cesta I/79 bezpečná ? Nevyhovújuce parametre cesty I/79 sú podľa Ministertsva dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR vlastne "postačujúce". Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? Meranie nerovnosti na ceste I/79 v obci Dvoranky - nameraný nevyhovujúci stav! Cesta po 3 rokoch od rekonštrukcie (pokládka nového koberca) je v nevyhovujúcom stave! Všetko je na slovensku vlastne "postačujúce"... Wed, 09 Apr 2014 12:32:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/353627/bezpecnost-ciest-i-triedy-na-slovensku-a-ako-to-vidi-komisia-eu.html?ref=rssNeuveriteľný príbeh IV.-pokračovanie 3. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí ! (janvitkovic)Meranie nerovnosti na ceste I/79 v obci - nameraný nevyhovujúci stav! Cesta po 3 rokoch od rekonštrukcie (pokládka nového koberca) je v nevyhovujúcom stave! Podľa výsledkov z merania pozdlžnej a priečnej nerovnosti na ceste I/79 v intraviláne obce Dvorianky dňa 18.02.2014, ktoré zabezpečil  správca komunikacie IVSC Košice, bol nameraný a vyhodnoteny nevyhovujúci stav vozovky I/79 v obci Dvorianky (pozdĺžna rovinatosť) v smere staničenia cesty, kde podľa nameraných výsledkov pozdĺžnej nerovnosti  IRI  bol v smere staničenia cesty vyhodnotený priemerný klasifikačný stupeň 4 (IRI 5,8) - nevyhovujúci stav, stav pritom signalizuje nevyhovujúci stav vozovky, vozovka prestáva spĺňať podmienky pre bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel a vozovku je potrebné opraviť. (smer 1 - pozdĺžna rovinatosť - IRI 5,8 – varovná hranica > 5).  Jedná sa o priame pokračovanie článku: Neuveriteľný príbeh IV.-pokračovanie 2. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí ! Fri, 04 Apr 2014 07:00:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/353218/neuveritelny-pribeh-iv-pokracovanie-3-hlboke-kolaje-a-havarijny-stav-nikomu-to-nevadi.html?ref=rssPrávomoci prezidenta SR neumožňujú priamu pomoc občanom. (janvitkovic)Právomoci prezidenta SR neumožňujú priamu pomoc občanom, ako je to možné ? Právomoci prezidenta Slovenskej republiky vymedzené v č. 102 Ústavy Slovenskej republiky mu neumožňujú, aby mohol v danej veci priamo konať - pomoc občanom SR pri dlhodobom poškodzovaní zdravia obyvateľstva hlukom, vibraciami a emisiami NO2 z ťažkej kamionovej dopravy. Z toho dôvodu sa kancelária Prezidenta SR  obrátila na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskú správu ciest, Košický samosprávny kraj i Okresné riaditeľstvo PZ SR v Trebišove so žiadosťou o prešetrenie podania a zaujatie stanoviska. Kto má teda priamo pomôcť občanom Slovenskej republiky ? Nie je možné teda čakať žiadne zmeny od novo zvoleného prezidenta, je najnižšia účasť na prezidenských voľbách v Trebišovskom okrese iba náhoda ? Thu, 03 Apr 2014 10:36:00 +0200https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/353165/pravomoci-prezidenta-sr-neumoznuju-priamu-pomoc-obcanom.html?ref=rssCesta I/79 ako ďalej ? Stretnutie so štátnym tajomníkom MDVaRR SR. (janvitkovic)Dňa 14.03.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi pánom Zdenkom Trebuľom, predsedom KSK, pánom Róbertom Pucim, poslancom NR SR,  pánom Viktorom Stromčekom štátnym tajomníkom MDVRR SR a zástupcami samospráv obcí na ceste I/79 a to konkrétne pánom Pavlom Baloghom, starostom obce Čerhov a pánom Andrejom Marcinom, starostom obce Dvorianky. Riešila sa otázka cesty I/79 a tranzitu medzinárodnej ťažkej kamionovej dopravy po tejto ceste, ktorý poškodzuje zdravie obyvateľsva ako aj poškodzuje rodinné domy občanov. Článok je pokračovaním: 20% pokles kamionov nestačí, ako to vidí minister dopravy ? Sat, 29 Mar 2014 16:48:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/352775/cesta-i-79-ako-dalej-stretnutie-so-statnym-tajomnikom-mdvarr-sr.html?ref=rssAko SSC vybavilo nezákonne sťažnosť ! (janvitkovic)Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest vybavuje nezákonne sťažnosti, príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva a vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa SSC je všetko v poriadku a SSC pritom neuveriteľne považuje našu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú. Ministersvo dopravy, výstavby a regionalneho rozvoja SR, Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu má iný názor, našu sťažnosť považuje za opodstatnenú ! Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sat, 29 Mar 2014 08:33:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/352749/ako-ssc-vybavilo-nezakonne-staznost.html?ref=rssZnemožnené vetranie izieb ? Ako to vidia úrady ? (janvitkovic)Znemožnené vetranie izieb ? Ako to vidia kompetentné úrady ? V obci Dvorianky na Hlavnej ulici je dlhodobo znemožnené vetranie vnútorných obytných miestností v rodinných domoch - vetranie vnútornych obytných miestnosti pritom rieši vyhláška MZ SR č.259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkach na vnútorne prostredie budov a o minimálnych požiadavkach na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, oddelenie oblastného hygienika Košice, prekvalifikoval podanie ohľadne znemožneného vetrania a rieši ho podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a to výkonom štátneho zdravotného dozoru. Fri, 28 Mar 2014 08:45:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/352660/znemoznene-vetranie-izieb-ako-to-vidia-urady.html?ref=rssSpomaľovač priamo pred RD, čo nato projektant ? (janvitkovic)V obci Dvorianky je spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami, čo nato projektant ? Je to neodbornosť alebo úmysel ? Ako to vidí projektant ? Požadujeme aby Slovenská komora stavebných inžinierov preverila odbornú spôsobilosť projektanta. V súčasnom období výrazne chýba ucelený informačný systém pre potreby prípravy a uskutočňovania stavieb a preto v záujme ochrany záujmov spoločnosti a občanov je potrebné upozorniť pred neodbornosťou a nekvalitou. Sun, 16 Feb 2014 13:25:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/349239/spomalovac-priamo-pred-rd-co-nato-projektant.html?ref=rssZrušenie hraničného priechodu v Slovenskom Novom Meste - cesta I/79 (janvitkovic)Koncepcia cestných hraničných priechodov v SR je jediným možným rýchlym riešením kritickej situacie na ceste I/79.  Čo nato ministerstvo ? Poslali nám návrh na stretnutie, samospráva ostáva bokom. Hazard so zdravím obyvateľstva ? Ministerstvo bude robiť všetko pre zvyšovanie kvality života ľudí. Doplnkové opatrenie ako dočasné zrušenie hraničného priechodu pre nákladnu kamionovu dopravu Slovenske Nove Mesto - Satoraljaujhely. Hluk je nenápadny zabijak a ničí dlhodobo zdravie obyvateľstva pri celej ceste I/79, v obci Dvorianky na Hlavnej ulici poškodzuje zdravie cez deň a večer hlukom 65-70 dB a v noci hlukom viac ako 60 dB. Pritom podľa odborných zdravotníckych vyjadrení hluk na úrovni už 70 dB má trvalé negatívne účinky na zdravie. Cez deň a večer dochádza ku nežiadúcim účinkom ako kardiovaskulárne účinky - ICHS, zhoršená komunikacia reči a pocit obťažovania hlukom. V noci zase dochádza ku nežiadúcim účinkom ako zhoršená nálada a výkonnosť, vnímana zhoršená kvalita spánku, zvýšene užívanie sedatív, pocit obťažovania hlukom a zvýšena chorobnosť. Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sun, 16 Feb 2014 08:30:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/349227/zrusenie-hranicneho-priechodu-v-slovenskom-novom-meste-cesta-i-79.html?ref=rss20% pokles kamionov nestačí, ako to vidí minister dopravy ? (janvitkovic)Je to možné ? Hazardovať so zdravím obyvateľstva ? Ako to vidí minister dopravy Ján Počiatek ? Ministerstvo bude robiť všetko pre zvyšovanie kvality života ľudí. Doplnkové opatrenie ako dočasné zrušenie hraničného priechodu pre nákladnu kamionovu dopravu Slovenske Nove Mesto - Satoraljaujhely ? Hluk je nenápadny zabijak a ničí dlhodobo zdravie obyvateľstva, v obci Dvorianky na Hlavnej ulici poškodzuje zdravie cez deň a večer hlukom 65-70 dB a v noci hlukom viac ako 60 dB. Pritom podľa odborných zdravotníckych vyjadrení hluk na úrovni už 70 dB má trvalé negatívne účinky na zdravie. Cez deň a večer dochádza ku nežiadúcim účinkom ako kardiovaskulárne účinky - ICHS, zhoršená komunikacia reči a pocit obťažovania hlukom. V noci zase dochádza ku nežiadúcim účinkom ako zhoršená nálada a výkonnosť, vnímana zhoršená kvalita spánku, zvýšene užívanie sedatív, pocit obťažovania hlukom a zvýšena chorobnosť. Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Fri, 07 Feb 2014 07:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/348436/20-pokles-kamionov-nestaci-ako-to-vidi-minister-dopravy.html?ref=rssHazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno. (janvitkovic)Je to možné ? Hazardovať so zdravím obyvateľstva ? Kompetentným orgánom je to dlhodobo jedno. Hluk ako nenápadny zabijak. Hluk ničí dlhodobo zdravie obyvateľstva. Hluk v obci Dvorianky na Hlavnej ulici poškodzuje zdravie Thu, 30 Jan 2014 07:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/347760/hazard-so-zdravim-obyvatelstva-kompetentnym-je-to-jedno.html?ref=rssObchvat na východe po slovensky, stavba na 10 rokov... (janvitkovic)Je to možné ? Hluk budú na východe úrady riešiť výstavbou obchvatu 10 rokov, dovtedy použijú výnimku ! Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný postup v správnom konaní s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci Dvorianky ostanú ďalších 10 rokov. Obchvat obce Dvorianky budú stavať spolu s ďalšími obchvatmi jednotlivých obci na ceste I/79 od Vranova nad Topľou až po Hriadky, SSC bude stavať 10 rokov, projektovať to budú 8 rokov, pritom je už všetko dávno pripravené. Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Fri, 24 Jan 2014 07:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/347281/obchvat-na-vychode-po-slovensky-stavba-na-10-rokov.html?ref=rssHluk budú úrady riešiť výnimkou na 10 rokov ! (janvitkovic)Je to možné ? Hluk budú úrady riešiť výnimkou na 10 rokov ! Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný záver správneho konania s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci ostanú ďalších 10 rokov. Navyše úrady budu riešiť súčasný hluk a vibracie iba výnimkou na 10 rokov - do výstavby obchvatu obce. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Ako to vidí petičný výbor. Sun, 19 Jan 2014 16:15:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/346939/hluk-budu-urady-riesit-vynimkou-na-10-rokov.html?ref=rssSpoplatnenie cesty I/79 - podrobné sčítanie kamionov 2014 (janvitkovic)Nové zmeny v mýtnom systéme od 01.01.2014, konkrétne spoplatnenie celej cesty I/79 - realizovali sme podrobné sčítanie kamionov dňa 14.01.2014 cez deň v čase 08:00 - 15:00 a porovnali s rovnakým časovým úsekom v aguste 2013, kamionov ubudlo o cca 20%. Pocitovo to občania nepociťujú, zvyšných 80% kamionov naďalej demoluje obec a poškodzuje zdravie obyvateľov. Otázne je aj porovnanie s letným augustovým dňom. Kamiony teda jazdia cez obec ďalej za 27 eur. Rozdiel v mýte na trase PL-HU 4 eura a tranzit cez kvalitné cesty v Maďarsku teda cestu I/79 podstatne neodľahčí od kamionovej dopravy. Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, nové zmeny v mýtnom systeme od 1.1.2014 a ako sa to prejavilo v obci. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci.  www linka: http://dvorianky5.webnode.sk/stav/scitanie-kamionov-2014/ Wed, 15 Jan 2014 09:03:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/346611/spoplatnenie-cesty-i-79-podrobne-scitanie-kamionov-2014.html?ref=rssObčania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež ! (janvitkovic)Je to možné ? Občania budú čakať 10 rokov, Ústava SR tiež. Neuveriteľný záver správneho konania s SSC (Slovenská správa ciest) - žiadne prijaté opatrenia na elimináciu hluku a otrasov v súčasnosti a na ďalších 10 rokov do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci ostanú ďalších 10 rokov. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, správne konanie s SSC - nové rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu - pokyn pre SSC na výstavbu obchvatu obce až v roku 2023. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Ako to vidí petičný výbor. Sun, 12 Jan 2014 12:21:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/346389/obcania-budu-cakat-10-rokov-ustava-sr-tiez.html?ref=rssSpoplatnenie cesty I/79 nepomohlo, kamionov v obci neubudlo. (janvitkovic)Nové zmeny v mýtnom systéme od 01.01.2014, konkrétne spoplatnenie celej cesty I/79 nepomohlo. Kamiony jazdia cez obec ďalej za 27 eur - v článku video ako to vyzera v sobotu 11.01.2014. Rozdiel v mýte na trase PL-HU 4 eura a tranzit cez kvalitná cesta v Maďarsku cestu I/79 neodľahčí od kamionovej dopravy. Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, nové zmeny v mýtnom systeme od 1.1.2014 a ako sa to prejavilo v obci. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sat, 11 Jan 2014 14:52:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/346340/spoplatnenie-cesty-i-79-nepomohlo-kamionov-v-obci-neubudlo.html?ref=rssSprávne konanie s SSC ukončené - hluk v obci ďalších 10 rokov. (janvitkovic)Je toto možné ? Správne konanie s SSC (Slovenská správa ciest) je ukončené, žiadne prijaté opatrenia do výstavby obchvatu - hluk, vibrácie a emisie v obci na ďalších 10 rokov. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, správne konanie s SSC - nové rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu - pokyn pre SSC na výstavbu obchvatu obce až v roku 2023. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sat, 11 Jan 2014 07:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/346301/spravne-konanie-s-ssc-ukoncene-hluk-v-obci-dalsich-10-rokov.html?ref=rssOdkiaľ sa berú kamiony na ceste I/79 ? Idú z Maďarska z M30. (janvitkovic)Odkiaľ sa berú kamiony na ceste I/79 ? Prečo kamionova doprava nepoužíva medzinárodne koridory na tranzit cez územie SR ? Kamiony idú priamo z dialnice M30 z Maďarska od Miškolca. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, medzinárodny tranzit po ceste I/79, ktorá nie je súčasťou žiadneho medzinárodneho ťahu na územi SR. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Mon, 06 Jan 2014 17:13:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345917/odkial-sa-beru-kamiony-na-ceste-i-79-idu-z-madarska-z-m30.html?ref=rssNeuveriteľný príbeh IV.-pokračovanie 2. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí ! (janvitkovic)Je toto možné ? Na cestu je možné namaľovať hocičo. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, na cestu je možné namaľovať hocičo a ako sa komu chce (vodorovne dopravne značenie V16 - opticka brzda), hlboké koľaje a havarijny stav nikoho netrápi. Podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Jedná sa o priame pokračovanie článku: Neuveriteľný príbeh IV. - pokračovanie. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí ! Sun, 05 Jan 2014 10:15:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345818/neuveritelny-pribeh-iv-pokracovanie-2-hlboke-kolaje-a-havarijny-stav-nikomu-to-nevadi.html?ref=rssMyto 2014 nepomohlo, kamiony jazdia po ceste I/79 ďalej. (janvitkovic)Myto 2014 je tu. Kamiony tranzitujú po ceste I/79 naďalej, sobota nie je výnimkou, je to už ale za 27 eur - v článku video ako to vyzerá dnes v sobotu 04.01.2014. Kľudná sobota je stále iba sen. Je naplnený zámer ministerstva dopravy ? Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, nove zmeny v mytnom systeme od 1.1.2014 občanom nepomohli. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sat, 04 Jan 2014 15:08:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345774/myto-2014-nepomohlo-kamiony-jazdia-po-ceste-i-79-dalej.html?ref=rssMyto 2014 je tu. Zmenilo sa niečo na I/79 ? Kamiony jazdia ďalej... (janvitkovic)Myto 2014 je tu. Zmenilo sa niečo na I/79 ? Kamiony jazdia ďalej za 27 eur - v článku video ako to vyzera cez deň a v noci. Rozdiel v myte na trase PL-HU 4 eura. Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, nove zmeny v mytnom systeme od 1.1.2014 a ako sa to prejavilo v obci. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Thu, 02 Jan 2014 18:11:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345604/myto-2014-je-tu-zmenilo-sa-nieco-na-i-79-kamiony-jazdia-dalej.html?ref=rssMinisterstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru. (janvitkovic)Je to možné ? Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru - nevhodne umiestnený spomaľovač priamo pred rodinnými domami v obci. Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, list Ministerstva vnútra SR, Prezidium policajného zboru, Odbor dopravnej policie číslo PPZ-ODP-980-007/2013 zo dňa 23.12.2013, ktorý nám bol doručený dňa 31.12.2013 elektronickou cestou. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Tue, 31 Dec 2013 16:19:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345565/ministerstvo-vnutra-sr-sa-stotoznuje-s-nazorom-peticneho-vyboru.html?ref=rssÚrad pochybil, ale sťažnosť je neopodstatnená ! Ako postupuje OUKE OCDaPK ? (janvitkovic)Je to možné ? Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikacii pochybil, ale sťažnosť vyhodnotil ako neopodstatnenú. Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, informácie o správnom konaní, ktoré je s SSC vedené na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR, kde SSC už dostala pokutu 10.000 EUR koncom roka 2012. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Mon, 23 Dec 2013 14:50:30 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345149/urad-pochybil-ale-staznost-je-neopodstatnena-ako-postupuje-ouke-ocdapk.html?ref=rssMinisterstvo dopravy utajuje rokavania ! (janvitkovic)Je to možné ? Ministerstvo dopravy utajuje rokavania. Ministerstvo životného prostredia SR nemá k dispozícii informácie z rokovania na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je toto možné ? Pritom Ministerstvo životného prostredia SR rozhodovalo vo veci noveho projektu "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti". Neuveriteľný príbeh o tom ako kompetentné orgány nevedia riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou, informácie o správnom konaní, ktoré je s SSC vedené na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR, kde SSC už dostala pokutu 10.000 EUR koncom roka 2012. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač umiestnený priamo pred rodinnyými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Mon, 23 Dec 2013 12:30:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345136/ministerstvo-dopravy-utajuje-rokavania.html?ref=rssPodľa SSC to kompetentní od roku 2008 riešia zodpovedne ! (janvitkovic)Je toto možné ? Podľa SSC (Slovenskej správy ciest) problém s poškodzovaním zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky neuveriteľne už od roku 2008 kompetentní rešia zodpovedne. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest rieši dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou vzhľadom na správne konanie, ktoré je s SSC vedené na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR, kde SSC už dostala pokutu 10.000 EUR a pritom to SSC vidí ako zodpovedné riešenie. Príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač priamo pred rodinnyými domami v obci. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sat, 21 Dec 2013 13:15:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345034/podla-ssc-to-kompetentni-od-roku-2008-riesia-zodpovedne.html?ref=rssInformatívny merač rýchlosti - podľa SSC opatrenie storočia ... (janvitkovic)Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest rieši dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva cestnou dopravou vzhľadom na správne konanie, ktoré je s SSC vedené na Útvare Mon, 16 Dec 2013 07:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/344651/informativny-merac-rychlosti-podla-ssc-opatrenie-storocia.html?ref=rssAko SSC vybavilo sťažnosť, náprava až v roku 2023 ! (janvitkovic)Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o tom ako SSC - Slovenská správa ciest vybavuje sťažnosti, príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, spomaľovač priamo pred rodinnyými domami v obci, hlboké koľaje a havarijný stav, vôbec nikomu to ale nevadí. Naopak podľa SSC je všetko v poriadku a SSC na pritom neuveriteľne považuje našu sťažnosť zo dňa 23.09.2013, doručenú na SSC GR dňa 25.09.2013, v celom rozsahu za neopodstatnenú. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sun, 15 Dec 2013 10:10:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/344593/ako-ssc-vybavilo-staznost-naprava-az-v-roku-2023.html?ref=rssZázrak sa nekoná, spoplatnený úsek I/79 nie je paralelny. (janvitkovic)Zázrak sa nekoná,  spoplatnený úsek I/79 nie je paralelny s D1 a R4. Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy a to vďaka otrasom 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy. Súčasne realizované opatrenia na upokojenie dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici sú nedostačujúce a neodborné. Boli veľké očakávania od spoplatnenia nových úsekov vrátane cesty I/79 od 1.1.2014, ale samozrejme spoplatnený úsek I/79 nie je paralélny s D1 a R4. Prečo by kamiony jazdili po drahšej trase plánovanej rýchlostnej cesty R4 ? Fri, 13 Dec 2013 07:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/344481/zazrak-sa-nekona-spoplatneny-usek-i-79-nie-je-paralelny.html?ref=rssPeklo na dialnici "D79" priamo v obci. Neuveriteľný príbeh ... (janvitkovic)Je to možné ? Dialnica v obci ? Áno je, cez obec Dvorianky prechádza dialnica D79. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, dialnica v obci a nikomu to nevadí. Naopak podľa úradov je všetko v poriadku. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Sun, 08 Dec 2013 14:10:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/344161/peklo-na-dialnici-d79-priamo-v-obci-neuveritelny-pribeh.html?ref=rssNeuveriteľný príbeh IV. - pokračovanie. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí ! (janvitkovic)Je toto možné ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva, hlboké koľaje a havarijny stav, vôbec nikomu to ale nevadí.  Naopak podľa úradov je všetko v poriadku a to aj neuplné vodorovné dopravné značenie V16 (iba 4 čiary) ako aj hlboké vyjazdené koľaje o hĺbke 28 mm. Zmôže v tomto štáte niečo obyčajný občan ? Nie nezmôže. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Jedná sa o priame pokračovanie článku: Neuveriteľný príbeh IV. Hlboké koľaje a havarijny stav, nikomu to nevadí ! Sat, 07 Dec 2013 09:06:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/344073/neuveritelny-pribeh-iv-pokracovanie-hlboke-kolaje-a-havarijny-stav-nikomu-to-nevadi.html?ref=rssNové spoplatnené úseky vrátane cesty I/79 - pomôže to ? (janvitkovic)Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy a to vďaka otrasom 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy. Súčasne realizované opatrenia na upokojenie dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici sú nedostačujúce a neodborné. Pomôže teda spoplatnenie nových úsekov vrátane cesty I/79 od 1.1.2014 ? Začnú kamiony jazdiť po trase plánovanej rýchlostnej cesty R4 ? Fri, 06 Dec 2013 09:20:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/344010/nove-spoplatnene-useky-vratane-cesty-i-79-pomoze-to.html?ref=rssAko udržať predpísanú rýchlosť v obci ? Je to možné ? Ano je ! (janvitkovic)Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy a to vďaka otrasom 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy, ktorá pri prejazde obcou nedodržuje stanovené rýchlosti 40 km/h a 50 km/h. Je možné donútiť kamionovú dopravu jazdiť obcou podľa predpisov ? Súčasne realizované opatrenia na upokojenie dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici sú v každom prípade nedostačujúce a neodborné. Urobili sme náš optimálny návrh riešenia. Rýchlosť 40 a 50 Km/h je možne v obci udržať. Ako na to ? Mon, 02 Dec 2013 07:25:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/343663/ako-udrzat-predpisanu-rychlost-v-obci-je-to-mozne-ano-je.html?ref=rssAko udržať predpísanú rýchlosť kamionov v obci ? Je to možné ? (janvitkovic)Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy a to vďaka otrasom 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy, ktorá pri prejazde obcou nedodržuje stanovené rýchlosti 40 km/h a 50 km/h. Je možné donútiť kamionovú dopravu jazdiť obcou podľa predpisov ? Súčasne realizované opatrenia na upokojenie dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici sú v každom prípade nedostačujúce a neodborné. Urobili sme náš optimálny návrh riešenia. Rýchlosť 40 a 50 Km/h je možne v obci udržať. Ako na to ? Sun, 01 Dec 2013 18:41:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/343617/ako-udrzat-predpisanu-rychlost-kamionov-v-obci-je-to-mozne.html?ref=rssOtrasy 24 hodín denne. Kamera za oknom. (janvitkovic)Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy a to vďaka otrasom 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy. Urobili sme naše meranie otrasov a hluku, video v článku, ako sa trasie podlaha a okná v izbe priamo pri ceste. Je to rýchlosť 40 a 50 Km/h ? Máme v obci dialnicu ? Prečo majú občania čakať na obchvat obce až 10 rokov ? Prečo to nikomu nevadi ? Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V článku rozoberám neuveriteľne otrasy, ktoré ničia naše rodinné domy a naše zdravie. Sat, 30 Nov 2013 15:03:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/343524/otrasy-24-hodin-denne-kamera-za-oknom.html?ref=rssOtrasy 24 hodín denne. Kamera vo vitríne. (janvitkovic)Na Hlavnej ulici v obci Dvorianky dlhodobo praskajú rodinné domy a to vďaka otrasom 24 hodín denne z prejazdu kamionovej dopravy. Urobili sme naše meranie otrasov, video v článku, ako sa trasie celá vitrina. Ako riešiť dopravu v obci ? Prečo obchvat obce bude až o 10 rokov ? Prečo to nikomu nevadi ? Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V článku rozoberám neuveriteľne otrasy, ktoré ničia naše rodinné domy a naše zdravie. Fri, 29 Nov 2013 19:35:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/343488/otrasy-24-hodin-denne-kamera-vo-vitrine.html?ref=rssObchvat obce až o 10 rokov ? Prečo až tak neskoro ? (janvitkovic)Ako riešiť dopravu v obci ? Prečo obchvat obce bude až o 10 rokov ? Prčo SSC bude obchvat obce v dlžke cca 4 km riešiť až od Vranova nad Topľou v dlžke 16 km ? Je to neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? V článku rozoberám časovo dlhodobú výstavbu obchvatu obce Dvorianky. Wed, 27 Nov 2013 11:07:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/343301/obchvat-obce-az-o-10-rokov-preco-az-tak-neskoro.html?ref=rssKonečne presunutá značka začiatok obce. Ako ďalej riešiť dopravu ? (janvitkovic)Ako riešiť spomalenie dopravy v obci Dvorianky ? Ako riešiť kritickú situaciu na ceste I/79 v obci Dvorianky – hluk, vibracie a emisie z tranzitnej kamionovej dopravy - zdravie poškodzujúci stav ? Konečne presunutá značka začiatok obce na správne miesto po 2 rokoch .... V článku rozoberám umiestenie nového spomaľovača pred obcou. Sun, 24 Nov 2013 11:05:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/342992/konecne-presunuta-znacka-zaciatok-obce-ako-dalej-riesit-dopravu.html?ref=rssNeuveriteľný príbeh XV. Video reportáže ohľadne riešenia poškodzovania zdravia ľudí ! (janvitkovic)Video reportáže ohľadne riešenia poškodzovania zdravia obyvateľstva, riešenie správnym konanim s SSC už viac ako 2 roky. Ako funguje štátna správa ? Prečo SSC nechápe situáciu, prečo SSC nechce chápať situáciu ? Prečo situáciu nechápe Okresný úrad Košice, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikacie ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva a rodinne domy, video reportáže STV1. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Wed, 20 Nov 2013 07:15:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/342580/neuveritelny-pribeh-xv-video-reportaze-ohladne-riesenia-poskodzovania-zdravia-ludi.html?ref=rssNeuveriteľný príbeh XIV. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu ! (janvitkovic)Podanie na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva a rodinne domy, podanie na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ? Tue, 19 Nov 2013 12:00:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/342529/neuveritelny-pribeh-xiv-europsky-sud-pre-ludske-prava-v-strasburgu.html?ref=rssNeuveriteľný príbeh IV. Problém hluku rieši 5 sekcií - odborov ministerstva dopravy ! (janvitkovic)Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva a rodinne domy, už dvaja bývali ministri dopravy riešili problém v Dv Tue, 19 Nov 2013 07:20:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/342514/neuveritelny-pribeh-iv-problem-hluku-riesi-5-sekcii-odborov-ministerstva-dopravy.html?ref=rssAko funguje štátna správa ? Kolekcia neuveriteľné príbehy + Bonus (janvitkovic)Ako funguje štátna správa ? Jedinečná kolekcia neuveriteľných príbehov o fungovaní štátnej správy a problémoch s dopravou na ceste I/79, ktorá poškodzuje dlhodobo zdravie obyvateľstva a rodinne domy, ako úrady nevedia a nechcú riešiť dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva. Sú odborné orgány kompetentné, jedná sa o ich neodbornosť alebo ide už priamo o úmysel ?  Je to možné po 24 rokoch demokaracie ? Mon, 18 Nov 2013 10:31:00 +0100https://janvitkovic.blog.sme.sk/c/342447/ako-funguje-statna-sprava-kolekcia-neuveritelne-pribehy-bonus.html?ref=rss