Cesta I/79 jedna z najnebezpečnejších v SR ! Podľa výsledkov projektu SENSOR.

Autor: Jan Vitkovič | 19.1.2015 o 8:08 | (upravené 13.2.2018 o 18:39) Karma článku: 4,68 | Prečítané:  1756x

Cesta I/79 je jedna z mála najnebezpečnejších v SR ! Vyplýva to zo zistení projektu Sensor, ktoré boli prezentované koncom minuleho roku odbornej verejnosti. Monitoring bezpečnosti ciest na Slovensku bol súčasťou väčšej štúdie, do

Cesta I/79 jedna z mála najnebezpečnejších v SR !

Projekt SENSOR - HIGH RISK !

Cesta I/79 v úseku HRIADKY-VRANOV n.T. je jedna z mála najnebezpečnejších v SR !

Vyplýva to zo zistení projektu Sensor, ktoré boli prezentované koncom minuleho roku odbornej verejnosti. Monitoring bezpečnosti ciest na Slovensku bol súčasťou väčšej štúdie, do ktorej je zapojených 14 krajín juhovýchodnej Európy. Projekt využil medzinárodnú metodiku EuroRAP, ktorú používa viac ako 80 krajín sveta. 

Oficiálne stanovisko Slovenskej asociácie motoristického športu - zástupca projektu na Slovensku:

Podľa Martina Juck zo SAMŠ, SEE SENSOR project coordinator, uvedený úsek sa v období rokov 2006 - 2011 permanentne nachádza v kategórii najrizikovejších úsekov na Slovensku, hodnotených podľa metodiky RAP Risk Mapping. Táto metodika hodnotí individuálnu mieru rizika jednotlivých cestných úsekov (dopravné nehody s následkom úmrtia a ťažkého zranenia vo vzťahu k intenzite dopravy). Úsek cesty I/79 vykázal v hodnotených obdobiach nasledovný RAP koeficient miery rizika: 2006-2008 / 136,16 a 2009-2011 / 114,69

Hornou hranicou, kedy ešte hovoríme o "strednej", teda relatívne štandardnej miere rizika (medium risk), je pritom hodnota koeficientu 60... 

CELÁ MAPA SR - PROJECT SENSOR:
http://sensorproject.eu/material/see/RRM_Slovakia_2014.pdf

ČLÁNOK SME:
http://auto.sme.sk/c/7477785/mame-bezpecnejsie-dialnice-ako-rakusko-vacsina-ciest-i-triedy-je-rizikova.html

MEDZINARODNÝ TRANZIT PO CESTE I/79:
Odkiaľ sa berú kamiony na ceste I/79 ? Idú z Maďarska z M30.

Ako to vidí ministerstvo dopravy

Ministerstvo v liste číslo 26208/2014/A231-OK/70525 zo dňa 18.11.2014 uvádza nasledujúce skutočnosti k nebezpečnej ceste I-79 :

Ministerstvo (SCDPK) bolo o výsledkoch projektu SENSOR informované len formou prezentácie na konferencii, ktorá sa uskutočnila 5. novembra 2014 v Bratislave a s výnimkou propagačných materiálov v slovenskom a anglickom jazyku nemá o projekte podrobne informácie.
Organizácia, ktorá celý projekt u nás zastrešovala - Slovenská asociácia motoristických športov, riešila všetky požiadavky priamo so správcami hodnotených úsekov ciest, ktorí majú podrobne informácie o projekte a prístup k jeho výsledkom. Pri zisťovaní miery bezpečnosti ciest boli využívané štatistické údaje o nehodovosti v rokoch 2009-2011 na vybraných úsekoch (prípad 1/79) a údaje získané prejazdom úsekov ciest špeciálnym vozidlom, ktoré zaznamenávalo stav cesty a jeho bezprostredného okolia. Všetky odchýlky voči optimálnemu stavu boli vyhodnocované a z výsledkov merania boli pripravené rôzne schematické mapy. Úseky podľa stavu a vybavenia s rovnakým stupňom bezpečnosti dostali ohodnotenie vyjadrené hviezdičkami od 1 do 5 a boli farebne rozlíšené.

Vami uvádzaný úsek cesty 1/79 nebol hodnotený na základe prejazdu špeciálnym vozidlom, ale len na základe štatistických údajov o vybraných nehodách v rokoch 2009- 2011. Z tohto dôvodu považujeme hodnotenie rizík vyjadrené na Vami priloženej mape len za informatívne. Na Slovensku používame metodiku sledovania nehôd vyjadrenú ich počtom na 1 km. Na sieti ciest prvej triedy sa táto hodnota pohybuje od 0,1 do 1,4 nehody na 1 km. Hodnotený úsek 1/79 v uplynulom období vykazuje 0.4 nehody na 1 km, čo je menej ako celoslovenský priemer.
Ked'že vybraný úsek cesty 1/79 nebol hodnotený špeciálnym vozidlom, spracovatelia projektu SENSOR nenavrhli pre zvýšenie jeho bezpečnosti žiadne opatrenia. SSC na základe vlastných diagnostických meraní a hodnotení ciest pripravuje priebežne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti ciest od obnovy krytov vozoviek, cez výmenu zvodidiel, odstraňovanie pevných prekážok, úpravu krajníc a iné v rozsahu podľa finančných možností štátneho rozpočtu.

Ako to vidia odborníci z projektu SENSOR

Na základe stanoviska koordinátora projektu SENSOR v SR - SAMS (Slovenskej asociacie motoristickeho športu) je situacia nasledovná :

Úsek cesty I/79 bol hodnotený v rámci projektu SENSOR iba štatisticky a to za roky 2006-2011 (nielen za roky 2009-2011), cestno-bezpečnostná inšpekcia na ňom nebola vykonaná.  V štatistickej časti projektu SENSOR bola použitá metodika RAP Risk Mapping, ktorá posudzuje mieru rizika na úseku I/79 Hriadky-Vranov n.T. podľa počtu závažnych dopravných nehôd (s následkom úmrtia alebo ťažkého zranenia) na počet prejdenýh kilometrov (teda vo vzťahu k intenzite dopravy na tomto úseku).

Ministerstvo používa inú metodiku, a síce počet všetkých dopravných nehôd na počet kilometrov. V tomto prípade sa jedná o metodiku dopravnej nehodovosti "podľa ukazovateľa HN", ktorú používa SSC, a na základe ktorej vyhodnocuje tzv. "kritické nehodové lokality (KNL)".  SSC používa túto metodiku už niekoľko desiatok rokov, pričom uplatňuje princíp identifikacie KNL podľa HN, teda „hustoty všetkých dopravných nehôd“, bez ohľadu na ich následky a na intenzitu dopravy na tom-ktorom úseku.

Tento prístup sa z pohľadu metodiky RAP Risk Mapping javí ako mierne irelevantný, nakoľko často ako kritické nehodové lokality identifikuje aj miesta, kde dochádza len k „pokrčeným plechom“. S trochou cynizmu by sa tato retroaktivna metodika, dala nazvať „počitaním krížov pri cestách“, nakoľko za opakujúcu sa kritickú nehodovú lokalitu sa podľa nej považuje iba taká lokalita, „kde sa počas uplynulých 5 rokov sústavne vyskytoval vysoký počet dopravných nehôd, presahujúci stanovenú hranicu kritického počtu dopravných nehôd“. To v praxi znamená, že nehodovou lokalitou sa podľa metodiky SSC stáva až vtedy, keď sa na nej zabije alebo zmrzačí „dostatočný“ počet ľudí.

Zdôrazňujeme, že obe metodiky (RAP a SSC) požívaju rozdielne prístupy a preto ich výsledky nie je možné porovnávať. Na rozdiel od metodiky SSC je však metodika RAP Risk Mapping nezávisla, medzinárodne porovnatelná a nerieši bezpečnosť konkrétnych KNL, ale celých cestných úsekov (spravidla 15-30 km), pričom berie do úvahy iba závažne dopravné nehody v pomere k intenzite dopravy.

Hodnotenie stále iba ako "informatívne" 

Ktorá z oboch metodík je "lepšia" alebo "vhodnejšia" ? Je na štátnych autoritách, aby sa rozhodli, akú metodiku budú na hodnotenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry používať ! Ale v projekte SENSOR bol monitoring bezpečnosti ciest na Slovensku súčasťou väčšej štúdie, do ktorej je zapojených 14 krajín juhovýchodnej Európy, projekt využil medzinárodnú metodiku EuroRAP, ktorú používa viac ako 80 krajín sveta... 

Ak by sme mali záujem o aktuálne separátne hodnotenie úseku I/79 Hriadky-Vranov podľa metodiky RAP Risk Mapping a RAP Star Rating (to znamená štatisticky za 2012-2014 a reálnu cestno-bezpečnostnú inšpekciu 2015), vedeli by nam to v SAMS urobiť, avšak už mimo projektu SENSOR na základe bežnej komerčnej objednávky. Problémom však zostane (ako to vidno z reakcie MDVaRR SR), že pri súčasnom stave legislatívy bude mať toto hodnotenie stále iba "informatívnu" hodnotu a formu "odporúčania" pre správcu komunikácie a to aj napriek metodike EuroRAP, ktorú používa viac ako 80 krajín sveta.  

Tak to proste na Slovensku funguje, čo tam po zvyšku sveta ...

Článok: Bezpečnosť ciest I.triedy na slovensku a ako to vidí komisia EU.

Článok: Smernica EU a reálny tranzit kamionovej dopravy cez územie SR

Bordel a chaos na každom kroku !
Chaos a bordel - nedodržiavanie zákonov ! Takto funguje štátna správa !

CELÁ MAPA SR - PROJECT SENSOR:
http://sensorproject.eu/material/see/RRM_Slovakia_2014.pdf

Aktuálne informácie:  stránky petičného výboru Dvorianky
Adresa petičného výboru:  http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?