Porušenie základných práv - stanovisko ombudsmanky JUDr. Jany Dubovcovej

Autor: Jan Vitkovič | 31.10.2014 o 22:18 | (upravené 16.1.2015 o 7:40) Karma článku: 4,35 | Prečítané:  1219x

JUDr. Jana Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv preskúmala postup orgánov verejnej správy v podnete ohľadne dlhodobého hluku z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici a konštatuje, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili právo mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru.

JUDr. Jana Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv preskúmala postup orgánov verejnej správy v podnete ohľadne dlhodobého hluku z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici z hľadiska:

  • základného práva chráneného včl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého má každý právo na ochranu zdravia,
  • základného práva chráneného v čl. 44 ods.l Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého má každý právo na priaznivé životné prostredie a
  • ochrany práva na pokojné užívanie majetku podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1.

JUDr. Jana Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv na základe prekúmania podnetu konštatuje, že z uvedených skutočností je preukázané, že od zodpovedných orgánov verejnej správy sa domáhate nápravy a ochrany pred zásahmi do Vašich základných práv už viac ako tri roky. Svojimi žiadosťami, o ktorých sa opakovane preukázalo, že sú opodstatnené a oprávnené, sa domáhate odstránenia nadmerného hluku, ktorý závažným spôsobom a po dlhý čas zasahuje do Vašich základných práv chránených v Ústave Slovenskej republiky - v čl. 40 (právo na ochranu zdravia), v čl. 44 ods. 1 (právo na priaznivé životné prostredie), v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor") v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom).

Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru je nositeľom povinnosti zabezpečiť nápravu v prípade zisteného porušenia základného práva, a to nielen podľa práva, ale aj v praxi. To znamená, že má povinnosť, prostredníctvom svojich orgánov, zamedziť zásahu do základného práva, odstrániť jeho porušenie a podľa rozsahu a formy tohto porušenia, v odôvodnených prípadoch, porušenie aj odškodniť.

Z preskúmania podnetu je zrejmé, že ste na odstránenie zásahu do Vašich práv využili vnútroštátne prostriedky a napriek tomu, že príslušné orgány konštatovali nadmernú hlučnosť, a teda porušovanie Vašich práv, doteraz neboli vykonané účinné formy nápravy a prekračovanie prípustných hodnôt hluku stále pokračuje. Z konaní, ktoré príslušné orgány viedli, a ešte vedú, je preukázané, že Slovenská správa ciest, ktorá je porušovateľom Vašich základných práv bola pokutovaná a zaviazaná na nápravu, ale jej pokutovanie nebolo cieľom Vašich žiadostí. Ich zrejmým účelom bolo odstránenie porušovania základných práv, a ten sa nenaplnil.

Z tohto dôvodu konštatujem, že výsledkom doterajšieho konania zodpovedných orgánov oprávnených na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 335/2007 Z. z. je, že nedokázali poskytnúť reálnu ochranu Vášmu základnému právu na ochranu zdravia, právu na priaznivé životné prostredie a právu na pokojné užívanie majetku. Aj keď konanie príslušných orgánov posudzujem ako plynulé a vykonávané v medziach ustanovených zákonom, vo výsledku ho nemôžem hodnotiť ako účinný prostriedok nápravy v zmysle požiadavky a záväzku vyplývajúceho z čl. 13 Dohovoru, ktorý sa nevzťahuje iba na konanie súdov, ale vzťahuje sa aj na konanie všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré štát ustanovil ako právne cesty uplatňovania a vymáhania plnenia práv.

Aj z tohto dôvodu konštatujem, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili Vaše právo mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru.

Vo vzťahu k ochrane základných práv chránených našou ústavou, podľa môjho názoru, tiež platí, že ich garantovanie v právnom štáte sa môže naplniť iba tak, že zo strany štátu bude rovnocenne zabezpečená nielen možnosť domáhať sa práv v konaní pred príslušnými orgánmi v primeranom čase a v spravodlivom procese, ale aj priznané práva reálne a v primeranom čase vymôcť a naplniť.

V tomto konkrétnom prípade bola naplnená možnosť domáhať sa, ale možnosť reálne vymôcť ochranu základných práv ostala nenaplnená. Z tohto dôvodu konštatujem, že doterajším postupom uvedené orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní Vašich základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, a preto podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv navrhnem príslušným orgánom verejnej správy opatrenia na zabezpečenie nápravy.

O ďalšom vývoji v tejto veci nás bude JUDr. Jana Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv informovať.

List zo dňa 27.10.2014

Hazard so zdravim - článok: Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno

Aktuálne fotografie na stránkach petičného výboru.

Aktuálne informácie na stránkach petičného výboru.

Informácie o spomaľovači pred RD v obci na stránkach petičného výboru.

Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.

Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?