Protest prokurátora GPSR ! Nezákonný postup na ministerstve dopravy SR !

Autor: Jan Vitkovič | 24.7.2014 o 7:00 | (upravené 16.1.2015 o 7:39) Karma článku: 4,56 | Prečítané:  1441x

V náväznosti na riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibráciami a emisiami z cestnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavná ulica) Generálna prokuratúra SR podala protest na postup MDVaRR SR vo veci riešenia hluku v obci Dvorianky !  Konkrétne teda na základe nášho podnetu podaného elektronickou poštou 11. januára 2014 a jeho doplnení podal prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky protest prokurátora proti Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu -  uloženie pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,- € a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. Rozhodnutie napadnuté protestom navrhuje zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

Chaos na ministerstve dopravy SR - protest I.námesnika Generálnej prokuratúry SR.

Protest prokuratora - I.námesnika GPSR proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu, zo 7. novembra 2013 č. 08203/2013/D400-ÚVHR-68509, ktorým bolo v mimo odvolacom konaní zrušené rozhodnutie Ministerstva dopravy, výsta vby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenia oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 o uložení pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,-EUR a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky podávaní podľa § 22 ods. 1 písm. c) s použitím § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

p r o t e s t   p r o k u r á t o r a

a navrhujem rozhodnutie napadnuté protestom zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

Ak tomuto protestu nemienite vyhovieť je Vašou povinnosťou ako ústredného orgánu štátnej správy do 30 dní od doručenia protestu predložiť protest spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie svojmu vedúcemu, t. j. ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorý rozhodne na základe ním ustanovenej komisie ( § 26 ods. 3 a § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov).

 

Vedúci hygienik rezortu postupoval v zhode s požiadavkami a návrhmi účastníka konania - SSC !

Ako vidno z popísaného postupu konania a rozhodovania orgánov verejného zdravotníctva Ministerstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, oblastný hygienik Košice postupne rozhodoval o pokute za správny delikt a tiež o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Vedúci hygienik rozhodnutia oblastného hygienika postupne v celom rozsahu zrušoval, a to v zhode s požiadavkami a návrhmi účastníka konania, Slovenskej správy ciest.

Je to neodbornosť alebo už je to priamo úmysel ?

Nezákonný postup Vedúceho hygienika rezortu !

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl.2 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky).

Podľa § 3 ods. 4, veta prvá, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) správne organy sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci.

Podľa § 46 správneho poriadku musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom v rozhodnutí.

Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2).

Podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.

Citovanými zákonnými ustanoveniami sa vedúci hygienik pri vydaní rozhodnutia napadnutého protestom dôsledne neriadil.

Je to neodbornosť alebo už je to priamo úmysel ?

 

Protest prokurátora - I.námesnika GPSR proti rozhodnutiu ministerstva dopravy - úplne znenie:

 

Kamiony na Hlavnej ulici v obci:

Hazard so zdravim - článok: Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno

Aktuálne fotografie na stránkach petičného výboru.

Aktuálne informácie na stránkach petičného výboru.

Informácie o spomaľovači pred RD v obci na stránkach petičného výboru.

Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Odbor dopravnej policie sa stotožňuje ( na základe TP15/2005 ) s názorom petičného výboru ohľadne nevhodneho umiestnenia spomaľovača priamo pred RD, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?