Objektívne príčiny ? Ako funguje štátna správa.

Autor: Jan Vitkovič | 3.6.2014 o 8:04 | (upravené 16.1.2015 o 8:02) Karma článku: 3,77 | Prečítané:  713x

Objektívne príčiny ? Ako funguje štátna správa ? Neuveriteľný príbeh o fungovaní štátnej správy samozrejme pokračuje - cesta I/79, hluk, vibrácie a emisie NO2 sa samozrejme neriešia. Prečo ? Objektívne príčiny !  Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ? Meranie hluku v obci preložené z objektívnych príčin o 2 mesiace, polročný termín nepostačuje. Všetko je na slovensku vlastne jedna veľká "objektívna príčina"... 

Objektívne príčiny ...

Obsahom našich všetkých posledných podaní na MDVaRR SR ÚVHR boli požiadavky na okamžité riešenie hluku, vibrácii a emisii NO2 z cestnej ťažkej kamionovej dopravy v obci a to primarnymi protihlukovými opatreniami (predbežné/dočasné) a sekundárnymi protihlukovými opatreniami. Ministerstvo nám oznámilo, že v súlade s prijatými závermi z pracovného rokovania zo dňa 06.11.2013, problematikou doplnkových protihlukových opatrení na zníženie súčasnej hladiny emisií hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, sa bude zaoberať pracovná skupina zvolaná vedúcim hygienikom rezortu MDVaRR SR.

Pracovné rokovanie v danej veci bude zvolané po obdržaní výsledkov aktuálnej objektivizácie hluku, ktorej termín bol na základe žiadosti Slovenskej správy ciest predĺžený do 31.07.2014, a vyhodnotením jej záverov oblastným hygienikom Košice. O výsledkoch prijatých na tomto pracovnom rokovaní, ako aj o ďalšom postupe v danej veci budeme včas informovaný.

Termín bol na základe žiadosti Slovenskej správy ciest predĺžený do 31.07.2014 ...

Objektívne príčiny, dôvodom posunu termínu o ďalšie 2 mesiace je skutočnosť, že SSC (Slovenská správa ciest) z titulu neskorého uzavretia resp. podpísania špecifikácie na rok 2014 (vecný a finančný plán práce SSC) a taktiež v súčasnosti ešte neodsúhlasenému plánu verejného obstarávania pre štátnu organizáciu SSC v roku 2014.

SSC nebola schopná za polroka realizovať jedno meranie hluku (06.11.2013 - 31.05.2014) ....

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Pritom posledné meranie hluku z januára 2014 jasne preukázalo, že aj v roku 2014 v obci na Hlavnej ulici dochádza naďalej k poškodzovaniu zdravia obyvateľstva a to dokonca obzvlášť rušivým hlukom z cestnej dopravy, hluk pritom naďalej vysoko prekračuje povolené hodnoty o viac ako 10 dB. Nikoho to ale netrápi už viac ako 5 mesiacov v novom roku 2014, a ani nebude ďalšie 2 mesiace - sú to proste "objektívne príčiny" ...

Objektívne príčiny, občania budu zase čakať ďalšie 2 mesiace ....

Slovensko je jedna veľká "objektívna príčina"...

Atuálny postup MDVaRR SR UVHR - predĺženie lehoty pre SSC na realizaciu objektivizacie hluku v obci Dvorianky a to až do 31.07.2014 teda až o 2 mesiace je H R U B E a nepodložené konanie, ktoré priamo predlžuje riešenie dlhodobého poškodzovania zdravia obyvateľstva hlukom, vibraciami a emisiami NO2 v obci.

MDVaRR SR UVHR v liste číslo 16303/2014/A231-OK/34313 zo dňa 02.06.2014 uviedlo, citujem: „Útvar vedúceho hygienika rezortu vyhovel žiadosti Slovenskej správy ciest na predĺženie termínu na realizáciu objektivizácie hluku na cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky, nakoľko je toho názoru, že Slovenská správa ciest uviedla objektívne dôvody, prečo nemôže v dohodnutom termíne predložiť výsledky objektivizácie hluku.“

Ďalej v uvedenom liste ministerstvo uviedlo, citujem: „Dôvody na posun termínu na predloženie výsledkov merania objektivizácie hluku na cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 v obci Dvorianky, ktoré uviedla Slovenská správa ciest, bolo neskoré uzavretie, resp. podpísanie špecifikácie na rok 2014 (vecný a finančný plán práce SSC) a taktiež v súčasnosti neodsúhlasený plán verejného obstarávania pre Slovenskú správu ciest v roku 2014.“

Upozorňujeme touto cestou, že „Kontrakt“ na rok 2014 pre SSC bol podpisany ešte dňa 28.02.2014. V tomto kontrakte je uvedené v článku IV. - Účel použitia finančných prostriedkov, citujem: „Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom samostatného dokumentu „Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014", ktorej predmetom je časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2014 (ďalej len "špecifikácia"), ktorý spracuje SSC podľa požiadaviek MDVRR SR.“

Ďalej v liste MDVaRR SR číslo 16487/2014/D220-SLP/34713 zo dňa 03.06.2014, ministerstvo uviedlo, že schvaľovanie plánu verejného obstaravania patrí do gescie Slovenskej správy ciest.

Z vyššie uvedených skutočností je teda zrejme, že sa nejedná o žiadne objektívne dôvody, prečo SSC nemohla zrealizovať meranie hluku v obci, ale ide o subjektívne príčiny SSC a teda príčinou je nezvládnuty proces schvaľovania plánu verejného obstaravania priamo v samotnej SSC, čo teda nezvládla SSC v prijateľnom termíne.

Objektívne príčiny ?

Tak napríklad Ústavný súd SR neakceptoval nedostatočné personálne obsadenie súdu ako dôvod, ktorý by mal byť objektívnou príčinou spôsobujúcou prieťahy v konaní na krajskom súde.

Je to neodbornosť alebo už priamo úmysel ?

Ako to vidí Generálna prokuratúra SR ?

GPSR v stanovisku zo dňa 14.08.2014 k postupu MDSR-UVH-KE uviedla:
Treba Vám prisvedčiť, že v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rovnako ani v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nie je uvedená možnosť predĺženia lehoty na rozhodnutie z dôvodov spočívajúcich v nevyriešených ekonomických pomeroch účastníka konania.
Napokon prípadným opatrením prokuratúry voči tomuto rozhodnutiu by sa nedosiahol jeho účel t.j. dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu ako to vyžaduje ust. § 3 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení. Možno s istotou uzavrieť, že v prípade opatrenia prokurátora by so zreteľom na jestvujúcu situáciu v danej veci došlo k ďalšiemu oddialeniu realizácie uložených opatrení, a teda k predĺženiu konania.

Bližšie info na www stranke petičného výboru.

Hazard so zdravim - článok: Hazard so zdravím obyvateľstva, kompetentným je to jedno

List SSC doručený z MDVaRR SR dňa 02.06.2014:

List MDVaRR SR zo dňa 22.05.2014:

 

Aktuálne fotografie na stránkach petičného výboru.

Aktuálne informácie na stránkach petičného výboru.

Informácie o spomaľovači pred RD v obci na stránkach petičného výboru.

Video v článku: Peklo na ceste I/79 - kamiony ničia zdravie obyvateľov ....

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Odbor dopravnej policie sa stotožňuje ( na základe TP15/2005 ) s názorom petičného výboru ohľadne nevhodneho umiestnenia spomaľovača priamo pred RD, viac v článku: Ministerstvo vnútra SR sa stotožňuje s názorom petičného výboru.

Informácie o správnom konaní s SSC na stránkach petičného výboru.Všeobecné aktuálne informacie o riešení na stránkach petičného výboru.

Adresa petičného výboru: http://dvorianky5.webnode.sk/

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?