Upokojenie dopravy v obci - ako na to ?

Autor: Jan Vitkovič | 20.2.2013 o 9:00 | (upravené 16.1.2015 o 13:25) Karma článku: 5,16 | Prečítané:  716x

Cieľom dopravného upokojovania cestného prieťahu (TP15/2005) je zabezpečiť prostredníctvom planovacích, projektových, stavebných, organizačných a regulačných opatrení zníženie rýchlosti vozidiel na úroveň želanej rýchlosti vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zlepšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov v okolí prieťahu. Teda zníženie rýchlosti vozidiel nemôže byť ponechané na voľbu samotných vodičov, ale týmito opatreniami musia byť vodiči k zníženiu rýchlosti priamo donutení  – to riešia práve technické predpisy TP15/2005.  

TP15/2005 - obr.7.26 - Vstupné brány na vstupe do obce

TP15/2005 - obr.7.26 - Vstupné brány na vstupe do obce

Upokojovanie dopravy v obci

TP15/2005 (Upokojovanie dopravy) - Technické podmienky určujú zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v zastavaných územiach obcí, pričom priamo nadväzujú na STN 736101, STN 736102 a STN 736110. TP sa môžu použiť aj pri navrhovaní prvkov upokojovania na miestnych komunikáciách obdobného charakteru, ako sú cestné prieťahy. Technické podmienky sú určené projektantom, investorom pozemných komunikácií, ako aj pracovníkom štátnej správy a samosprávy. Autorom TP je STU Bratislava, Stavebna fakulta, Katedra dopravnych stavieb, vypracované pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - MDVaRR SR.

Technické podmienky - TP15/2005  sú k nahliadnutiu na tejto stránke. 

TP-15-2005.jpg

Požiadavky na zmenu spôsobu jazdy sa menia podľa charakteru úseku cestného prieťahu:

1. pred vjazdom do obce
2. na samotnom rozhraní zastavaného/nezastavaného územia  - na vjazde do obce
3. na prejazdnom úseku v obci
4. na výjazde z obce

Hlavné typy prvkov na upokojovanie dopravy podľa týchto jednotlivých úsekov sú zobrazené na obrázku 6.5 - Katalóg prvkov upokojovania dopravy.

Petičný výbor Dvorianky vypracoval komplexný návrh riešenia ohrozenia zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici, ktorý vychádza zo stanoviska autorov technických predpisov TP15/2005 (Upokojovanie dopravy), STU Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra dopravných stavieb a rieši spomalenie dopravy v obci komplexne a to podľa jednotlivých úsekov a to úsek pred vjazdom do obce, úsek na vjazde do obce, prejazdný usek v obci ako aj úsek na výjazde z obce. Tento komplexný návrh riešenia je k nahliadnutiu na stránkach petičného výboru.

Za petičný výbor požadujeme  kompetentné orgány o  prioritne komplexné riešenie ohrozenia zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky a to prvkami na upokojenie dopravy ( TP15-2005 ) na ceste I/79 v obci Dvorianky a to na základe návrhu riešenia - návrh komplexného riešenia,  v kombinácii s prvkami ako semafor riadený radarom v náväznosti na daľšie opatrenia ako obmedzenie tranzitnej medzinárodnej  nákladnej dopravy ( spoplatnenie cesty I/79 pre medzinárodnu nákladnu kamionovu dopravu) ako aj riešenie daľších zlých (nerovnosti vozovky) usekov cesty I/79 pred obcou smerom na Trebišov,  a to aj v náväznosti na upovedomenie Generálnej prokuratury SR číslo VI/2 Gd 257/12-14 zo dňa 20.11.2012 a v neposlednom rade žiadame o zaradenie preložky cesty I/79 mimo zastavane uzemie obce do plánu príprav na nasledujúce roky. 

Súčasne kroky

 

V obci Dvorianky sa prijímaju iba neúčinné opatrenia typu nepriamej regulácie dopravy, boli vykonané nasledovné opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie v obci :

  • ako prvé boli všetky dopravné značky pri vstupe do obce Dvorianky od obce Hriadky a od obce Parchovany vymenené za dopravné značky s reflexným podkladom.
  • ako druhé bola znížená rýchlosť cez obec Dvorianky zo smeru Parchovany - Hriadky na 40 km/h. 
  • zo smeru od obce Parchovany boli pred prvým rodinným domom osadené zvodidla a dopravné značky s reflexným podkladom „Z3“. 
  • v spolupráci s obcou Dvorianky zastúpenú starostom obce bolo doporučený a osadený informatívny merač rýchlosti pred obcou zo smeru od obce Parchovany.
  • pred obcou Dvorianky zo smeru od obce Hriadky bol zrealizovaný tzv. optický retardér.
  • naposledy bol osadený SSC, IVSC po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom informačný merač rýchlosti pred domom č. 125 zo smeru od obce Hriadky.    

Uvedené zrealizované opatatrenia ani po viac ako 1 ročnom riešení reálneho ohrozenia zdravia obyvateľstva z cestnej dopravy nie sú účinne, čo nie je teda len názor petičného výboru, ale čo je dôležité je to názor Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR, ktorý Slovenskej správe ciest udelil pokutu vo výške 10.000 EUR a termín na nápravu zdraviu ohrozujúceho stavu obyvateľstva do 30.06.2013. 

 

 

Presun dopravnej značky IS 36a (začiatok obce)

 

Ohľadne presunu dopravnej značky IS 36a (začiatok obce) na úroveň súčasnej značky IS 36b (koniec obce) na vjazde do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova uvádzam, že sa jedna o kľúčove riešenie, vzhľadom na hranicu zastavaného územia obce čo je možné vidieť na mape zo správy katastra, teda nové umiestnenie dopravnej značky IS 36a bude zohľadňovať toto zastavané územie obce.
 
K tomuto presunu uvádzam aj kladné stanovisko autorov technickych predpisov TP15-2005, Prof. Ing. Bystrik Bezák, PhD., Slovenská technická univerzita Bratislava, citujem: „ V posudzovanom prípade obce Dvorianky by značky mali byt v jednej úrovni – nie je logické aby na dvojpruhovej obojsmernej komunikacii v obci platili v jednom reze odlišné pravidlá (napr. rýchlosť, povinnosť použitia cyklistickej prilby a pod.) – teda raz som, raz nie som v obci. “
 
Ďalej uvádzam, že k presunu dopravnej značky IS 36a sa kladne vyjadril aj Okresny dopravný inšpektorát Trebišov v ich stanovisku číslo ORPZ-TV-ODI-348/2011 zo dňa 05.10.2011, citujem: „Vzhľadom na dopravnu situaciu na vjazde do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky, však nemáme výhrady k premiestneniu dopravnej značky IS36a - Obec na úroveň dopravnej značky IS36b - Koniec obce, tak ako to doporučil prof. Ing. Bezák.“

 

Pre úplnosť musím uviesť, že paradoxne samotná obec neplánuje presun tejto dopravnej značky !

 

Riešenie dopravnej situácie je o to zložitejšie.

 

 

 

 

IS36a.JPGIS36b.JPGmapa.jpg

 

 

 

 

Nové stavebné konanie

Aktuálne sa pripravuje nové stavebné konanie na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy v obci.

Obvodny úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice v spolupráci s majetkovým správcom ciest SSC, IVSC Košice vyvolá stavebné konanie na realizáciu nových prvkov upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky s tým, že požiada orgány hygieny a odborne spôsobilé orgány, ktoré sa zaoberajú ochranou obyvateľstva pred hlukom o posúdenie realizácie prvkov upokojenia dopravy so zreteľom na hluk a vibrácie. 

WWW adresa petičného výboru

 

 

 

Foto prílohy:

OBR-6.5.JPGOBR-6.3.JPGOBR-7.2.JPGOBR-7.3.JPG

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

DOMOV

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine zistili hygienici nedostatky.


Už ste čítali?